Library

Custom FX Library

Custom FX heeft speciaal voor het Arduino platform een library ontwikkeld waarmee iedereen heel makkelijk applicaties kan maken. De library bevat heel veel componenten die je als bouwstenen kunt gebruiken om jouw eigen applicaties te maken.

De library kent drie typen bouwstenen:

  • Input,
  • Output en
  • Animaties.

Input

Onder input verstaan we de signalen van een bijvoorbeeld een drukknop, data van sensoren maar ook signalen van timers. De input van de diverse bronnen wordt door de library afgehandeld en op uniforme wijze. Je zelf niet continue te controleren of er op een knop is gedrukt of dat er nieuwe data klaar staat. De library geeft een signaal (event) op het moment dat er nieuwe input klaar staat.

Output

Naast de bouwstenen voor de input, bevat de library ook diverse bouwstenen voor de output. De library biedt ondersteuning voor LED’s, RGB LED’s, LED strips en Servo’s.  In de toekomst zullen er meer bouwstenen aan de library worden toegevoegd. De output objecten kunnen los worden gebruikt, maar in combinatie met de animaties in de library kun je op eenvoudig wijze effecten toevoegen.

Animaties

Een animatie is een opeenvolging van kleine veranderingen in een output object. De library ondersteunt een op dit moment een aantal basis animaties zoals knipperen, faden en looplichten en zal in de toekomst worden uitgebreid met meer animaties. De animaties zijn nauw gekoppeld aan de output objecten. Dat is logisch, zonder output zie je immers niets van de animatie. Er is gekozen om een scheiding aan te brengen tussen de animaties en de output bouwstenen. De belangrijkste reden hiervoor is dat een animatie voor meerdere type output bouwstenen gebruikt kan worden. Een knipper animatie kan zowel worden gebruikt voor een enkele LED als voor een LED strip. Bij een LED strip zullen alle LED’s knipperen in tegenstelling tot een enkele LED. De afhandeling van de animaties en het sturen van de juiste waarde naar de output, wordt volledig door de library gedaan. Hierdoor kun jij je richten op wat je wilt maken in plaats van de ‘technische hoe’.

Ga naar de download pagina om de library te downloaden.